Urnik 2014:

MAJ,OKTOBER
ob sobotah in nedeljah
10:00 – 17:00

JUNIJ,SEPTEMBER
od nedelje do petka
10:00 – 17:00
sobota
10:00 – 18:00

JULIJ, AVGUST
vsak dan
09:00 – 20:00

CENE VSTOPNIC:

odrasli: 3 €
dijaki, študenti, upokojenci: 2 €

odrasli nad 20 oseb: 2 €
dijaki, študentje, upokojenci nad 20 oseb: 1,5 €

gosti skupine 1313: 50% popust

ČAROBNE IMPRESIJE


Datum: 8. sep 2012

Ura: 19:00

Lokacija: Trdnajva Kluže

Razstava slikarke


NEDE HANC-
ČAROBNE IMPRESIJE -Razstava je ogled v času odprtja trdnjave.


 

Zračno valovanje v prostoru človek zazna kot barvni spekter.

Slikarka Neda Hanc je mojstrica barve in likovnega prostora preneseno v slikarski zapis, kjer so barve na slikarskem prostoru njeno temeljno izrazno in sporočilno sredstvo, a ne samo to, je tudi doživetje motiva, razmišljanje, asociacija.

Na vsem tem temelji bogata sporočilnost in naboj notranjega nemira – iskanja sreče življenja.

Na dvodimenzionalni slikarski ploskvi Nedini motivi delujejo, kot bi plesalka odplesala ples celotnega bolera, slikarski elementi sami sebe nadgrajujejo in ustvarjajo neko skrivnostno čustveno impresijo; gledalca ne obremenjujejo kot sama barvna površina, ampak v človeku prebudijo nek notranji topel občutek zadovoljstva. Pod površino barvnega plastja na nas sugerira moč univerzuma.

Če bi hoteli opredeliti Nedino sliko, bi jo morali razdeliti na posamezne fragmente, tu pa nastane repriza reprize, dokler nismo zopet na začetku. No predvsem je jasno, da v realizmu in abstrahiranju slikarske ploskve slika ohranja nek podzavestni prvinski občutek in nas navdaja z ugodjem; kot bi nam slika dovajala kisik.

Tokratna slikarska razstava nam ponuja miselni, vsebinski in oblikovni preskok na drugo raven.

Neda svojim slikarskim poantam dodaja patino skrivnosti, ta pa nam ponuja posebno vzdušje, kar je v antropološkem in filozofskem kontekstu doživljanja umetnosti univerzalno.

Verjetno bo nadaljnja slikarska ustvarjalna pot vodila Nedo v nek imaginaren in čustven svet iskanja, hotela bo odkriti bit prvinskosti zadovoljstva, ob nastajanju njenih slikarskih del.

Frančišek Berce

 

 

MAGICAL IMPRESSIONS

A man perceives air waves in space as a colour spectrum.

Painter Neda Hanc is a master of colour and artistic space, which is transferred into a painting, where the colours on the painting canvas are her basic tool for expression and communication. But not only that, simultaneously they allow experience of the motive, reflection and association.

A rich message and the charge of internal turmoil - the pursuit of happiness of life - are based on this.

On the two-dimensional painting canvas, Neda´s motives act as if a dancer did her entire bolero dance. Painting elements are upgrading themselves and building a mysterious emotional impression; viewers are not burdened by surface colours, but awakened with inner warm feelings of satisfaction. Below the layers of colour there are hints of the power of the universe.

If you wanted to define Neda’s painting, you would have to divide it into individual fragments, but then there arises revival of revival, until you are back at the beginning. It is clear that in realism and abstraction of the painting, the painting preserves a primal subconscious feeling and gives us pleasure, like supplying us with oxygen.

The present painting exhibition offers us a leap to another level of thought, content and design.

Neda is adding to her painting the secrets of patina. This creates a unique atmosphere, which is the universal experience of art in the anthropological and philosophical context.

The further creative path will most likely lead Neda in an imaginary and emotional world of searching; she will wish to find essence of primal satisfaction in creating her paintings.

Frančišek BerceLeta 2007 se je za stalno naselila v svoji rojstni vasi in se še naprej izpopolnjevala v bovški sekciji slikarjev amaterjev pod strokovnim vodstvom Slavice Mlekuž. Skupaj s skupino je razstavljala v Kulturnem domu Bovec, v trdnjavi Kluže in v Galeriji Dolik, Jesenice. V času svojega slikarskega delovanja se je udeležila ex-tempore v Piranu, ex-tempore Sora (tam je prejela posebno priznanje za svoje delo), ex-tempore Žetale, ex-tempore Rakek, in aktivno sodelovala na slikarskih kolonijah v Soči. Neda Hanc je danes predsednica Sekcije slikarjev amaterjev bovške pri Kulturnem društvu Golobar.

Neda Hanc se nam predstavlja z deli, ki so bili ustvarjeni v zadnjem obdobju. Svojo razstavo je poimenovala Čarobne impresije, saj so nastajale iz njene notranje potrebe poustvariti njej ljubo domače okolje.

Resneje se je s slikarstvom začela ukvarjati v letu 2002. Takrat je začela obiskovati šolo slikarstva pod mentorstvom Metke Gosar Peternel, dipl. slikarke. V tem času je imela skupinsko razstavo (Gimnazija Želimlje) in dve samostojni razstavi (Galerija in prodaja slikarskih potrebščin v BTC) in na Institutu »Jožef Stefan« v Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo.

Neda Hanc, Žaga 140, 5224 Srpenica
T:+386(0)5 384 58 04; +386(0)40 615 342; e-mail: nedahanc5@gmail.com